ใบรับรองและเครื่องหมายการค้า


เราได้ทำการวิจัยขั้นสูงในการผลิตรองเท้าแตะ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและระดับการบริการ บุคลากรของเราเสร็จสิ้นการฝึกอบรม QC และตั้งแผนกตรวจสอบพิเศษ

เทคโนโลยีทรงพลัง
เรามีโรงงานของเราเอง อุตสาหกรรมอุปกรณ์ปาร์ตี้ไถลึกมากว่าทศวรรษ